logo bokant
Duto Media
voorblad

Kontak ons

 

Kantoor-ure: 
Maandag tot Vrydag van 09h00 - 17h00
Saterdag:
Slegs antwoorddiens of per afspraak.

Kontaknommers:
Telefoon:
Plaaslik: 012 460-8382
Internasionaal: ++27 12 460 8382
Selfoon: 082 25 52 52 0
Faks:
Plaaslik: [012] 460-1843
Internasionaal: ++27 12 460 1843

E-pos:
info3@duto.co.za

Straatadres:
Broderickstraat 268, Groenkloof, Pretoria

(Ter wille van sekuriteit is ons ingang
gewoonlik gesluit. Maak asseblief vooraf ‘n afspraak indien u na die kantoor wil kom.)

Posadres: Posbus 17054, Groenkloof, 0027
Suid-Afrika

blaasbalke

tessie